HISTORIA KONFERENCJI

Kibice Razem Śląsk Wrocław. Zarys historii konferencji naukowej „Modern futbol a świat kibiców”.

(cytowany fragment pochodzi z książki „Modern futbol a świat kibiców 3. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu”, która ukaże się wiosną 2018 roku)

Początki konferencji.
Organizacja wydarzenia była dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ w Polsce brakowało badaczy, którzy zajmowali się tematyką stricte kibiców piłkarskich. W pierwszej kolejności prelegentów poszukiwaliśmy wśród socjologów, działaczy piłkarskich oraz dziennikarzy. Po wykonaniu kilku telefonów zadziałał efekt kuli śnieżnej i kolejne osoby zaczęły nam przekazywać dane kontaktowe do potencjalnych prelegentów. Specyfika zjawiska modern futbol pozwala na interdyscyplinarność i zdecydowaliśmy, że to będzie osią naszej konferencji. Od początku chcieliśmy, aby konferencja była skierowana do szerokiego grona odbiorców: kibiców piłkarskich, pracowników naukowych, praktyków futbolu, przedstawicieli mediów. Po kilku tygodniach udało nam się stworzyć program konferencji, w którym znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa na stadionach, kibiców niepełnosprawnych czy oddolnych inicjatyw kibicowskich. Premierowa edycja odbyła się w czwartek 20 października 2011 roku w sali konferencyjnej ART Hotelu we Wrocławiu. Pierwszy, historyczny referat, zatytułowany „Modern Football. Próba definicji zjawiska.”, wygłosił dr Sławomir Szymański z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Łącznie prelegenci przedstawili siedem referatów, a całość, wraz z panelem dyskusyjnym, trwała cztery godziny.
Zmiany.
Doświadczenia zdobyte przy organizacji pierwszej edycji skłoniły nas do wprowadzenia zmian w formule wydarzenia. W 2012 roku zdecydowaliśmy się na przygotowanie dwudniowej konferencji oraz nawiązanie współpracy ze Stadionem Wrocław, gdzie do tej pory odbyło się pięć z siedmiu edycji „Modern futbol…”. W latach 2012-2015 szukaliśmy rozwiązań, które zwiększą rozpoznawalność konferencji oraz podniosą jej rangę. Kamieniem milowym dla rozwoju była publikacja „Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu” (red. dr Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski; Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015). Książka w większości zawierała teksty referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się na Stadionie Wrocław w piątek 27 listopada 2015 roku. Recenzji naukowej podjął się dr hab. Tomasz Sahaj z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Nowy kierunek.
Punktem zwrotnym było nawiązanie współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą (DSW), która od 2016 roku jest współorganizatorem „Modern futbol…”. Kluczową zmianą było nadanie konferencji bardziej akademickiego kształtu, z zachowaniem otwartości na ekspertów, liderów opinii i inne osoby związane z futbolem. W następnej kolejności przenieśliśmy termin konferencji z późnej jesieni (2011-2015) na okres tuż po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy (2016-2017). Format współpracy z uczelnią wyższą zaowocował zwiększonym zainteresowaniem ze strony prelegentów: w latach 2011-2015 wysłuchaliśmy 44 referatów, a podczas dwóch edycji powstałych we współpracy z DSW było ich 55. Dodatkowo, wprowadziliśmy nową formułę wydarzenia: gospodarzem podczas pierwszego dnia jest Stadion Wrocław, a drugiego dnia w budynku DSW równolegle prowadzone są dwa panele tematyczne.
Podsumowanie.
W trakcie siedmiu konferencji wysłuchaliśmy 99 referatów wygłoszonych przez 68 prelegentów. Gościliśmy przedstawicieli 25 uczelni wyższych z całej Polski oraz 16 organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń piłkarskich. Wszyscy uczestnicy konferencji przyczynili się do jej rozwoju, niemniej, na wyróżnienie zasługuje dr Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który był obecny na każdej edycji, zaoferował nieocenioną pomoc podczas pierwszej pokonferencyjnej publikacji, a także podjął temat oszacowania społecznej, kulturowej i instytucjonalnej roli, jaką odgrywa program „Kibice Razem” („Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna.” R. Kossakowski, Universitas, 2017).
Zmiany i rozwój konferencji nie byłoby możliwe bez dra Andrzeja Ostrowskiego, który wspiera nas od początki, i za którego namową zdecydowaliśmy połączyć siły z Dolnośląską Szkołą Wyższą.
Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Gminie Wrocław, która współfinansuje projekt Kibice Razem Śląsk Wrocław, i dzięki której konferencja jest bezpłatna, zarówno dla prelegentów, jak i uczestników.

Jakub Kurowski – pomysłodawca konferencji, koordynator Kibice Razem Śląsk Wrocław