HISTORIA KONFERENCJI

Kibice Razem Śląsk Wrocław. Zarys historii konferencji naukowej „Modern futbol a świat kibiców”.

(cytowany fragment pochodzi z książki „Modern futbol a świat kibiców 3. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu”, która ukazała się wiosną 2018 roku)

Początki konferencji.
Organizacja wydarzenia była dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ w Polsce brakowało badaczy, którzy zajmowali się tematyką stricte kibiców piłkarskich. W pierwszej kolejności prelegentów poszukiwaliśmy wśród socjologów, działaczy piłkarskich oraz dziennikarzy. Po wykonaniu kilku telefonów zadziałał efekt kuli śnieżnej i kolejne osoby zaczęły nam przekazywać dane kontaktowe do potencjalnych prelegentów. Specyfika zjawiska modern futbol pozwala na interdyscyplinarność i zdecydowaliśmy, że to będzie osią naszej konferencji. Od początku chcieliśmy, aby konferencja była skierowana do szerokiego grona odbiorców: kibiców piłkarskich, pracowników naukowych, praktyków futbolu, przedstawicieli mediów. Po kilku tygodniach udało nam się stworzyć program konferencji, w którym znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa na stadionach, kibiców niepełnosprawnych czy oddolnych inicjatyw kibicowskich. Premierowa edycja odbyła się w czwartek 20 października 2011 roku w sali konferencyjnej ART Hotelu we Wrocławiu. Pierwszy, historyczny referat, zatytułowany „Modern Football. Próba definicji zjawiska.”, wygłosił dr Sławomir Szymański z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Łącznie prelegenci przedstawili siedem referatów, a całość, wraz z panelem dyskusyjnym, trwała cztery godziny.
Zmiany.
Doświadczenia zdobyte przy organizacji pierwszej edycji skłoniły nas do wprowadzenia zmian w formule wydarzenia. W 2012 roku zdecydowaliśmy się na przygotowanie dwudniowej konferencji oraz nawiązanie współpracy ze Stadionem Wrocław, gdzie do tej pory odbyło się pięć z siedmiu edycji „Modern futbol…”. W latach 2012-2015 szukaliśmy rozwiązań, które zwiększą rozpoznawalność konferencji oraz podniosą jej rangę. Kamieniem milowym dla rozwoju była publikacja „Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu” (red. dr Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski; Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015). Książka w większości zawierała teksty referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się na Stadionie Wrocław w piątek 27 listopada 2015 roku. Recenzji naukowej podjął się dr hab. Tomasz Sahaj z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Nowy kierunek.
Punktem zwrotnym było nawiązanie współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą (DSW), która od 2016 roku jest współorganizatorem „Modern futbol…”. Kluczową zmianą było nadanie konferencji bardziej akademickiego kształtu, z zachowaniem otwartości na ekspertów, liderów opinii i inne osoby związane z futbolem. W następnej kolejności przenieśliśmy termin konferencji z późnej jesieni (2011-2015) na okres tuż po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy (2016-2017). Format współpracy z uczelnią wyższą zaowocował zwiększonym zainteresowaniem ze strony prelegentów: w latach 2011-2015 wysłuchaliśmy 44 referatów, a podczas dwóch edycji powstałych we współpracy z DSW było ich 55. Dodatkowo, wprowadziliśmy nową formułę wydarzenia: gospodarzem podczas pierwszego dnia jest Stadion Wrocław, a drugiego dnia w budynku DSW równolegle prowadzone są dwa panele tematyczne.
Podsumowanie.
W trakcie siedmiu konferencji wysłuchaliśmy 99 referatów wygłoszonych przez 68 prelegentów. Gościliśmy przedstawicieli 25 uczelni wyższych z całej Polski oraz 16 organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń piłkarskich. Wszyscy uczestnicy konferencji przyczynili się do jej rozwoju, niemniej, na wyróżnienie zasługuje dr Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który był obecny na każdej edycji, zaoferował nieocenioną pomoc podczas pierwszej pokonferencyjnej publikacji, a także podjął temat oszacowania społecznej, kulturowej i instytucjonalnej roli, jaką odgrywa program „Kibice Razem” („Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna.” R. Kossakowski, Universitas, 2017).
Zmiany i rozwój konferencji nie byłoby możliwe bez dra Andrzeja Ostrowskiego, który wspiera nas od początki, i za którego namową zdecydowaliśmy połączyć siły z Dolnośląską Szkołą Wyższą.
Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Gminie Wrocław, która współfinansuje projekt Kibice Razem Śląsk Wrocław, i dzięki której konferencja jest bezpłatna, zarówno dla prelegentów, jak i uczestników.

Jakub Kurowski – pomysłodawca konferencji, koordynator Kibice Razem Śląsk Wrocław

Post scriptum

W trakcie dziesięciu konferencji wysłuchaliśmy 147 referatów wygłoszonych przez 90 prelegentów.

1. edycja
20 października 2011 r.
ART Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20

2. edycja
29-30 października 2012 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1

3. edycja
27-28 października 2013 r.
Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60

4. edycja
14 listopada 2014 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1

5. edycja
27 listopada 2015 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1

6. edycja
18 maja 2016 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1
19 maja 2016 r.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55

7. edycja
7 czerwca 2017 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1
8 czerwca 2017 r.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55

8. edycja
6 czerwca 2018 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1
7 czerwca 2018 r.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55

9. edycja
22 maja 2019 r.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55

10. edycja
22 grudnia 2020 r.
Śląsk Wrocław, ul. Oporowska 60
Konferencja przeprowadzona w formie zdalnej na platformie ZOOM.

11. edycja
19 listopada 2021 r.
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1