KONTAKT

Zgłoszenie udziału: do 30 kwietnia 2018 r.
Termin weryfikacji abstraktów: do 15 maja 2018 r.
Ustalenie planu konferencji: do 20 maja 2018 r.
Przesyłanie wersji referatów do druku: do 31 października 2018 r.

Ważne: czas referatu 20 minut

KONTAKT:

Jakub Kurowski
tel.: 515-143-315
jakub.kurowski@kibice-razem.pl

Agnieszka Smakowska
tel.: 515-143-363
agnieszka.smakowska@kibice-razem.pl

Kibice Razem Śląsk Wrocław
ul. Szewska 66/67 A, 50-139 Wrocław

dr Andrzej Ostrowski
tel.: 604-445-004
andrzej.ostrowski@dsw.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa, Komunikowania i Technologii Mediów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław