PUBLIKACJE

MFaSK-1-cover
Pierwsza publikacja pokonferencyjna Modern futbol a świat kibiców pod redakcją Radosława Kossakowskiego, Jakuba Kurowskiego i Jakuba Nowakowskiego.
MFaSK-2-cover
Druga publikacja pokonferencyjna pod redakcją Andrzeja Ostrowskiego.
MFaSK-3-cover
Trzecia publikacja pokonferencyjna pod redakcją Andrzeja Ostrowskiego.
MFaSK-4-cover
Czwarta publikacja pokonferencyjna pod redakcją Andrzeja Ostrowskiego.
MFaSK-5-cover
Piąta publikacja pokonferencyjna pod redakcją Andrzeja Ostrowskiego.