11. edycji konferencji naukowej

Modern futbol a świat kibiców

Wrocław 2021

Szczegóły dotyczące konferencji zostaną opublikowane wiosną.

W latach 2011-2020 odbyło się 10. edycji konferencji Modern futbol a świat kibiców. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom współczesnego futbolu. Biorą w nim udział naukowcy, zaproszeni eksperci, sportowcy, a także przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz klubów piłkarskich.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNYO KONFERENCJI


Modern futbol to postnowoczesne zjawisko społeczno-kulturowe, które wprowadza do piłki nożnej reguły obowiązujące w ekonomii, gospodarce, logistyce, organizacji imprez i systemach bezpieczeństwa publicznego. Zjawisko to łączy się z wieloma dziedzinami współczesnego świata, co prowadzi m.in. do spontanicznie powstających ruchów społecznych pod hasłem against modern football. Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na świecie, nawet w krajach, które nie liczą się w polityce, gospodarce, kulturze, sporcie. Jest jednocześnie dyscypliną mającą olbrzymi wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę. Kluby piłkarskie są współcześnie firmami podlegającymi wszelkim zasadom ekonomii a środowisko kibiców piłkarskich jawi się jako złożone i mało przewidywalne.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Andrzej Ostrowski, kierownik naukowy konferencji, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jakub Kurowski, Kibice Razem Śląsk Wrocław
Agnieszka Smakowska, Kibice Razem Śląsk Wrocław
dr Marek Zimnak, Dolnośląska Szkoła Wyższa

ORGANIZATORZY


KONFERENCJA JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW