Modern futbol a świat kibiców

11. edycja konferencji odbyła się w piątek 19 listopada 2021 r. na Stadionie Wrocław

W latach 2011-2021 odbyło się 11. edycji konferencji Modern futbol a świat kibiców. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom współczesnego futbolu. Brali w nim udział naukowcy, zaproszeni eksperci, sportowcy, a także przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, klubów piłkarskich oraz kibice.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


O KONFERENCJI


Modern futbol to postnowoczesne zjawisko społeczno-kulturowe, które wprowadza do piłki nożnej reguły obowiązujące w ekonomii, gospodarce, logistyce, organizacji imprez i systemach bezpieczeństwa publicznego. Zjawisko to łączy się z wieloma dziedzinami współczesnego świata, co prowadzi m.in. do spontanicznie powstających ruchów społecznych pod hasłem against modern football. Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na świecie, nawet w krajach, które nie liczą się w polityce, gospodarce, kulturze, sporcie. Jest jednocześnie dyscypliną mającą olbrzymi wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę. Kluby piłkarskie są współcześnie firmami podlegającymi wszelkim zasadom ekonomii a środowisko kibiców piłkarskich jawi się jako złożone i mało przewidywalne.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Andrzej Ostrowski, kierownik naukowy konferencji, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jakub Kurowski, Kibice Razem Śląsk Wrocław

ORGANIZATORZY


KONFERENCJA JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW
l_1
l_5