Dolnośląska Szkoła Wyższa | ul. Strzegomska 55

środa 22.05.2019, godz. 9:00-16:00

9. Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom współczesnego futbolu. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, zaproszeni eksperci, sportowcy, a także przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz klubów piłkarskich.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNYO KONFERENCJI


Miło nam będzie gościć Państwa 22 maja 2019 roku w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na IX edycji Interdyscyplinarnej, Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Modern futbol a świat kibiców". Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Gmina Wrocław, ​dzięki której udział w konferencji jest bezpłatny.

Modern football to postnowoczesne zjawisko społeczno-kulturowe, które wprowadza do piłki nożnej reguły obowiązujące w ekonomii, gospodarce, logistyce, organizacji imprez i systemach bezpieczeństwa publicznego. Zjawisko to łączy się z wieloma dziedzinami współczesnego świata, co prowadzi m.in. do spontanicznie powstających ruchów społecznych pod hasłem against modern football.

Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na świecie, nawet w krajach, które nie liczą się w polityce, gospodarce, kulturze, sporcie. Jest jednocześnie dyscypliną mającą olbrzymi wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę. Kluby piłkarskie są współcześnie firmami podlegającymi wszelkim zasadom ekonomii a środowisko kibiców piłkarskich jawi się jako złożone i mało przewidywalne.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Andrzej Ostrowski, kierownik naukowy konferencji, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jakub Kurowski, Kibice Razem Śląsk Wrocław
Agnieszka Smakowska, Kibice Razem Śląsk Wrocław
dr Marek Zimnak, Dolnośląska Szkoła Wyższa

ORGANIZATORZY


KONFERENCJA JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW