Stadion Wrocław | Aleja Śląska 1

środa 06.06.2018, godz. 9:00-16:00

Dolnośląska Szkoła Wyższa | ul. Strzegomska 55

czwartek 7.06.2018, godz. 9:00-14:00

8. Interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom współczesnego futbolu. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, zaproszeni eksperci, sportowcy, a także przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz klubów piłkarskich.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNYO KONFERENCJI


Miło nam będzie gościć Państwa 6 i 7 czerwca 2018 roku w sali prasowej Stadionu Wrocław oraz w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Gmina Wrocław, ​dzięki której udział w konferencji jest bezpłatny.

Modern football to postnowoczesne zjawisko społeczno-kulturowe, które wprowadza do piłki nożnej reguły obowiązujące w ekonomii, gospodarce, logistyce, organizacji imprez i systemach bezpieczeństwa publicznego. Zjawisko to łączy się z wieloma dziedzinami współczesnego świata, co prowadzi m.in. do spontanicznie powstających ruchów społecznych pod hasłem against modern football.

Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na świecie, nawet w krajach, które nie liczą się w polityce, gospodarce, kulturze, sporcie. Jest jednocześnie dyscypliną mającą olbrzymi wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę. Kluby piłkarskie są współcześnie firmami podlegającymi wszelkim zasadom ekonomii a środowisko kibiców piłkarskich jawi się jako złożone i mało przewidywalne.

Będzie to już ósma z kolei konferencja pod wskazanym wyżej tytułem. Proponujemy więc Państwu obszary tematyczne, które do tej pory nie zostały mocno zaznaczone w badaniach naukowych. Są to m.in.:

 • modern football i against modern football – geneza, rozwój i skutki społeczne,
 • modern football w kontekście zasad marketingu, PR i wizerunku,
 • piłka nożna jako fenomen społeczno-kulturowy,
 • klub piłkarski jako firma produkcyjno – usługowa,
 • wzory osobowe współczesnej piłki nożnej,
 • interakcja pomiędzy kibicami a zawodnikami,
 • przejawy dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych,
 • kibic piłkarski jako klient i konsument nowoczesnego futbolu,
 • struktura i przemiany w środowisku kibiców piłkarskich,
 • wizerunek kibiców piłkarskich w mediach polskich i zagranicznych,
 • psychologiczne aspekty kibicowania drużynom piłkarskim,
 • media społecznościowe a modern football,
 • obserwator meczów piłkarskich jako podmiot kreatywny lub agresywny,
 • SLO (Supporters Liaison Officer) jako element współpracy środowisk kibiców,
 • korupcja w środowisku piłkarskim,
 • mecz piłkarski w kontekście ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do ustaw wyższego rzędu,
 • przestępstwa stadionowe – rodzaje, skutki, działania prewencyjne,
 • bezpieczeństwo stadionowe w obliczu zagrożeń terrorystycznych,
 • piłka nożna kobiet, kobiety w futbolu,
 • niepełnosprawność a modern football,
 • piłka halowa, plażowa, dzwonkowa i inne - peryferie futbolu?
 • stadion piłkarski jako przestrzeń publiczna i obszar manifestacji politycznej,
 • stadion piłkarski jako element przestrzeni miejskiej,
 • groundhopping (turystyka stadionowa), wyjazdy grupowe, race, transparenty i inne elementy kibicowania,
 • społeczności lokalne a modern football,
 • piłkarskie sukcesy i porażki w aspekcie socjologicznym,
 • odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility) w kontekście piłki nożnej.


Organizatorzy są otwarci także na inne tematy związane z podstawowym obszarem zagadnień wierząc, że wzbogacą one zakres merytoryczny konferencji. Po każdym z referatów przewidziana jest krótka dyskusja na przedstawiony temat. Rezultatem obrad i dyskusji będzie recenzowana publikacja naukowa. W ramach uczestnictwa zapewniamy materiały konferencyjne, catering (lunch, uroczysta kolacja, przerwy kawowe) i imprezy towarzyszące.

Prosimy o upowszechnienie informacji o konferencji w środowiskach naukowych, organizacjach i instytucjach. Na stronie konferencji zamieszczać będziemy aktualne informacje organizacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Andrzej Ostrowski, kierownik naukowy konferencji, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jakub Kurowski, Kibice Razem Śląsk Wrocław
Agnieszka Smakowska, Kibice Razem Śląsk Wrocław
dr Marek Zimnak, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dawid Frik, Dolnośląska Szkoła Wyższa

ORGANIZATORZY


KONFERENCJA JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW