PROGRAM KONFERENCJI

Modern futbol a świat kibiców

9. Interdyscyplinarna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Środa 22 maja 2019 r.

Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, Aula

8.15–9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników.

9.15-9.45 prof. Radosław Kossakowski – Uniwersytet Gdański, prof. Dominik Antonowicz – UMK w Toruniu:
Od fanatyków do pikników. Wokół typologii kibiców piłkarskich.

9.45-10.15 dr Georg Spitaler – Uniwersytet Wiedeński:
Kultura kibiców a polityka. Wędrówka historyczna.

10.15-10.45 prof. Rudolf Muellner – Uniwersytet Wiedeński:
FK Austria Wiedeń 1938 – 1945. Aspekty biograficzne.

10.45-11.15 prof. Dariusz Wojtaszyn – Uniwersytet Wrocławski:
Kibice piłkarscy w państwach bloku wschodniego – próba typologizacji na przykładzie NRD.

11.15-11.45 prof. Kai Reinhard – Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster:
Analiza piosenek fanów piłki nożnej w NRD w latach 70. i 80. XX wieku.

11.45-12.15 dr Przemysław Nosal – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Tacy sami czy inni? Kibice i polityka w Europie Środkowej i Wschodniej.

12.15-12.45 dr Mateusz Grodecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:
Koniec ery „Hoolifana”? O podziałach w środowisku kibiców piłkarskich.

12.45-13.15 Michael Gabriel – Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), dr Dariusz Łapiński – Polski Związek Piłki Nożnej.
Aktywność społeczna kibiców piłkarskich w Niemczech i Polsce na przykładzie programów Kibice Razem i Fanprojekte.

13.15–13.45 dr Jakub Majewski – Kancelaria Sejmu RP:
Konstytucyjne prawa i wolności kibica w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie klubowego zakazu stadionowego.

13.45–14.15 Piotr Matecki – SportWin Sp.z o.o.:
Specyfika zachowań konsumenckich w piłce nożnej.

14.15–14.45 dr Jarosław Kończak – Uniwersytet Warszawski:
Bohaterowie reklamy piłkarskiej.

14.45–15.15 Adam Pawlukiewicz – Pentagon Reaserch:
Mapy ciepła ekspozycji stadionowych – wykorzystanie technologii w budowaniu wartości sportu jako produktu marketingowego.

15.15–15.45 dr Jacek Drozda:
Post-futbolowe retro-fantazje. Lokalność, kapitał i nowoczesność w serialu dokumentalnym „Sunderland ‘Til I Die”.

15.45–16.15 Lubomir Prask:
Blind football – prawdy i mity.

16.15 Zakończenie konferencji

Czas trwania referatu: 20 minut. Po każdym referacie dyskusja.